มอเตอร์ รุ่นมีระบบสำรองไฟ ไฟดับใช้งานได้

 

 

 

 

Call